Iločke Komunalije započinju s projektom saniranja problema u gradskoj vodovodnoj mreži

ILOK, Poslije niza izjava ogorčenih građana u svezi pucanja vodovodnih cijevi, za što smatraju odgovornim previsok tlak u vodovodnoj mreži. Iločka gradska tvrtka Komunalije zajedno s Hrvatskim vodama pripremili su projekt hitnih mjera kako bi se ispitali uzroci pucanja cijevi ali i smanjili gubitci kada do pucanja ipak dođe. Iz Komunalija najavljuju kako će krajem ovoga mjeseca i početkom prosinca biti obavljena detaljna višednevna mjerenja tlaka na osam lokacija u Iloku. Tijekom te faze tjedan dana svakodnevno će se mjeriti i pratiti tlak u vodovodnoj mreži grada. Potom će uslijediti i analiza dobivenih rezultata. U planu je i ugradnja  četiri dodatna regulatora tlaka kako bi se u ovisnosti o lokaciji na pojedinim dijelovima Iloka postiglo smanjenje tlaka od 1 do najviše 3 bara. Kada to sve bude obavljeno očekuje se i smanjenje broja puknuća kao i smanjenje gubitka vode kod puknuća cijevi. Ipak, iz Komunalija napominju kako će i s provedbom ovoga projekta problemi u sustavu i povremena pucanja cijevi i dalje se događati.