Iako je zima, predproljetni radovi su započeli

Foto: Đuro Karalić

Iako zimi još ni blizu nije kraj, komunalni djelatnici u Vinkovcima započeli su s rezidbom oštećenih stabala najavljujući da proljetni dani i nisu još tako daleki.