Hrvatskoj nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara

VUKOVAR, U organizaciji Udruge medicinskih sestara u Vukovaru se održava IX. Simpozij medicinskih sestara zdravstvene njege u kući na kojem sudjeluju medicinske sestre iz cijele Hrvatske. Ovo je još jedna prilika za dodatnu edukaciju medicinskih sestara gdje će imati priliku za razmjenu znanja i iskustva ali i da ukažu na probleme s kojima se suočavaju tijekom svoga svakodnevnoga rada.

„U Hrvatskoj je trenutno oko 2.000 medicinskih sestara zaposleno u zdravstvenoj njezi u kući. Od toga broja njih 1.030 ima ugovor s HZZO-om. Šest sestara je magistriralo sestrinstvo, a za godinu dana imat ćemo i prve doktorice sestrinstva“, rekla je dopredsjednica Udruge medicinskih sestara Ana Švarc.

Govoreći o trenutačnoj situaciji kada je riječ o sestrinstvu Švarc kaže kako je situacija iz godine u godinu sve bolja, da se radi na stalnoj edukaciji i samim tim i podizanju kvalitete njihovoga rada. Podsjetila je i da medicinske sestre zdravstvene njege u kući rade s najtežim bolesnicima, odnosno, onima nepokretnima ili teško pokretnima kao i umirućim pacijentima. Prema podacima iz Udruge prosječna plaća medicinskih sestara dana su Hrvatskoj iznosi oko 4.000 kuna s tim da treba znati kako se ona već niz godina nije mijenjala.

„Hrvatskoj trenutno u zdravstvenom sustavu, koji uključuje bolnice, domove zdravlja ali i zdravstvenu njegu po kućama, nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara. Iz nekih dijelova Hrvatske, prije svega Slavonije, bilježimo i odlazak sestara u inozemstvo tako da je taj problem sve izraženiji. Na rješavanju toga problema rade svi počevši od udruge, preko komore i sindikata pa sve do ministarstva. Vjerujemo kako će mladi prepoznati priliku i odlučiti se za ovo zanimanje“, zaključila je Švarc.

IVAN MATIĆ