Grad Vukovar i ove godine organizira izlete za vukovarske umirovljenike

Foto: osijek031.com

VUKOVAR, Grad Vukovar nastavlja s realizacijom već tradicionalnih jednodnevnih izleta vukovarskih umirovljenika sa 60 i više godina starosti u Bizovačke toplice. Izleti su organizirani svakog utorka za po 200 umirovljenika počevši od 5. srpnja do 30. kolovoza 2022. godine.

Iz Grada Vukovara pozivaju vukovarske umirovljenike da se za jednodnevne izlete u Bizovačke toplice prijave osobnim podnošenjem zahtjeva u prostorijama Hrvatske udruge umirovljenika i invalida rada Grada Vukovara (vila Fatma) na adresi: 204. vukovarske brigade 6 u Vukovaru uz slijedeće dokaze koji se donose samo prilikom prvog upisa:

  • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice – samo prilikom prve prijave) i
  • dokaz o mirovini na uvid (odrezak od mirovine ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Vukovar i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu i/ili presliku rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora – samo prilikom prve prijave).

Zahtjev za jednodnevni izlet u Bizovačke toplice može se podnijeti svakim radnim danom od 09.00 h do 12.00 h za jedan navedeni izlet. Za svaki daljnji navedeni izlet mora se podnositi zahtjev.

Za sufinanciranje jednodnevnih izleta u Bizovačke toplice u Proračunu Grada Vukovara osigurano je 100.000 kuna, a odnosi se na troškove prijevoza u cijelosti i dijela ulaznice za Bizovačke toplice u iznosu od 32,00 kuna po korisniku, dok je svaki korisnik dužan osigurati razliku u iznosu od 10,00 kuna prilikom podnošenja zahtjeva, budući je cijena ulaznice 42,00 kuna.

Bizovačke toplice obiluju sadržajima koje mogu zadovoljiti sve potrebe posjetitelja, posebice umirovljenika, osiguravaju razne popuste kao što su popust za umirovljenike i popusti za grupe od 20 i više osoba, a prema udaljenosti su najbliže gradu Vukovaru.

Polazak na izlet je utorkom u 8:30 sati iz centra Sotina, 9:00 sati iz Vukovara  (s autobusnog kolodvora) te 9:15 sati iz Borova naselja (kod Radničkog doma). Povratak s izleta u Bizovačkim toplicama je u 18:00 sati.