Godišnja nagrada za novinarski rad u području zaštite na radu

Kako bi potaknuo cjelovito i kontinuirano informiranje, edukaciju i osvješćivanje javnosti, te unaprijedio razvoj kulture zaštite na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu pokrenuo je Godišnju nagradu za novinarski rad u području zaštite na radu, objavio je hnd.hr.

Osnovni cilj je potaknuti redakcije i autore da redovito i na objektivan način ukazuju na stanje i postignuća u području zaštite na radu budući da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog  interesa. Partner Zavodu za unapređivanje zaštite na radu u ovom projektu je Hrvatska udruga poslodavaca.

Pravilnikom o Godišnjoj nagradi za novinarski rad u području zaštite na radu reguliran je postupak, način i uvjeti dodjele nagrade, vrsta nagrade, način i rok podnošenja prijedloga, način rada povjerenstva za ocjenu i dodjelu Godišnje nagrade za novinarski rad u području zaštite na radu, vrijeme dodjele nagrade i druga pitanja.

Najboljim autorima Godišnja nagrade će se dodijeliti u kategorijama: tiskano novinarstvo (dnevnici, tjednici, mjesečnici i dr.); radijsko novinarstvo (radijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini);  televizijsko novinarstvo (televizijske postaje na lokalnoj i nacionalnoj razini);  internetsko novinarstvo (internetski portali, blogovi novinara, web aplikacije i dr.). Nagrada u svakoj kategoriji sastoji se od pisanog priznanja, plakete i novčanog iznosa od 3.000,00 kuna.

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih radova za dodjelu Godišnje nagrade posebno će se razmatrati ispunjavanje kriterija koji: podižu razinu svijesti o važnosti zaštite na radu, promoviraju primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu, promiču unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu, te koji se odlikuju originalnošću kako sadržajem, tako i načinom prezentacije.

Za dodjelu nagrade mogu se prijaviti novinarski radovi koji su objavljeni u različitim medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od 30. travnja 2016. do 15. ožujka 2017. Povjerenstvo u čijem će sastavu biti novinari i stručnjaci iz područja zaštite na radu odluku o dobitnicima donijet će do 5. travnja 2017. Dobitnicima će nagrade biti uručene 28. travnja 2017. na Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu očekuje da će se značajno povećati broj i kvaliteta objavljenih priloga o zaštiti na radu u svim medijima, ojačati svijest ključnih dionika i društva u cjelini o potrebi i odgovornosti u ovom području, ali i ukazati na potrebu rada na siguran način pri svakoj aktivnosti. Zavod za unapređivanje zaštite na radu i HUP pozivaju sve redakcije i novinare da se odazovu Javnom pozivu i dostave svoje prijedloge za Godišnju nagradu za novinarske radove u području zaštite na radu.

HND.HR/ĐURO KARALIĆ