Dvije je godine od katastrofalne poplave u županjskoj Posavini

DRENOVCI, Prije točno dvije godine, 17. svibnja 2014. godine, puknuo je nasip kod Rajeva Sela i obližnjih Račinovaca prouzročivši katastrofu ogromnih razmjera u kojoj je evakuirano nekoliko tisuća žitelja poplavljenih i poplavom ugroženih sela, a izgubljena su i dva života dok je materijalna šteta bila veća od dvije milijarde kuna.
Dvije godine nakon poplave obnova se privodi kraju te je do sada obnovljeno više od 2.000 obiteljskih kuća, a za obnovit ih je ostalo tek još mali broj. Država je iz proračuna za obnovu kuća vlasnicima koji su ih sami obnavljali isplatila više od 60 milijuna kuna dok je za organiziranu obnovu utrošeno više od pola milijarde kuna.

“Da je obnova moga biti kvalitetnija mogla je i rekao bih da je obnova stradalog područja županjske Posavine najskuplja gradnja u Hrvatskoj jer je kvadratni metar obnove ovdje bio jako skup”, kazao je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević koji je u sudjelovao u radu okruglog stola koji je u Drenovcima održan u povodu druge obljetnice poplave.

Ministar je također kazao kako je Vlada Zorana Milanovića napravila dobar posao u obnovi stradalih područja koji sada nastavlja nova Vlada. Na upit novinara o pritužbama građana na kvalitetu obnove, Kuščević je kazao kako će se sve pritužbe ispitati ali kako je broj pritužbi zanemariv.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković naveo je kako je u obnovu savskog nasipa uloženo 115 milijuna kuna i svi kritični dijelovi nasipa su u potpunosti sanirani. Ponovio je kako je uzrok pucanja nasipa hidraulički slom tla.

“Uglavnom su sve kuće obnovljene, svi su se ljudi vratili. Gunja izgleda drugačije. Prije dvije godine je to bila apokalipsa, danas je Gunja jedno od najljepših sela u Hrvatskoj”, rekao je načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.

Ukupna dužina sanacije bila je 8020 metara, a troškovi su iznosili oko 115 milijuna kuna. U pripremi je i EU projekt za smanjenje rizika od poplava odnosno modernizacija lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške koji će se sufinancirati putem EU fondova, rečeno je na okruglom stolu kojem su nazočili i predstvanici loklane samouprave i uprave predvođeni županom Božom Galićem.

“Sa svoje strane učinili smo koliko smo mogli. Mislim da smo na vrijeme reagirali i poduzeli potrebne mjere kako katastrofa ne bi bila još veća”, kazao je Galić.

Nakon okruglog stola Božo Galić je s ministrom Kuščevićem potpisao Sporazum o sufinanciranju temeljem kojega će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijeliti Vukovarsko-srijemskoj županiji preko milijun kuna za potrebe rada Ureda za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša odnosno sufinanciranje troškova izdavanja uporabnih dozvola za obnovu objekata stradalih u poplavi.

ĐURO KARALIĆ