Na Dunav mogu i čamci

Foto: Đuro Karalić

VUKOVAR, Lučka kapetanija Vukovar izdala je priopćenje brodarstu u kojem stoji da je od 7. veljače dopuštena plovidba rijekom Dunav između 7:00 i 17:00 sati za sve brodove i čamce.

Iz Županijskog centra 112 Vukovar napominju kako su na snazi su redovne mjere obrane od poplava za Bobotski kanal.