Državni arhiv u Vukovaru uskoro započinje s radom

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i ravnatelj Državnoga arhiva u Vukovaru Petar Elez potpisali su Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje Državnom arhivu u Vukovaru  bez naknade na adresi Županijska 66

„Vukovar dobiva jedan objekt koji po pravilima struke važi kao jedan od najmodernijih takvih objekata u Hrvatskoj. Važnost jednoga ovakvog objekta za Grad Vukovar je ogromna te polako Vukovaru vraćamo korak po ono što je imao. Vukovar treba da bude središte ne samo Vukovarsko-srijemske županije nego i ovoga dijela Hrvatske kao i arhivističke građe“, rekao je Penava.

Dodao je i kako je putem Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara u izgradnju objekta uloženo preko 7 milijuna kuna.

Govoreći o zgradi Državnoga arhiva Petar Elez je rekao kako je projekt izgradnje započeo još prije deset godina s osnivanjem Državnog arhiva u Vukovaru.

„Zgrada Državnoga arhiva u Vukovaru nije građena samo za sadašnjost nego i za budućnost. Prema planu planiramo do kraja godine predstaviti naš stalni postav i zgradu Državnoga arhiva u Vukovaru pustiti u rad“, rekao je Elez.

Dodao je i kako će u arhiv biti korišten za pohranu vrijednih knjiga, biti će tu i specijalistička arhivska knjižnica, prostor za istraživanje… Prema riječima Eleza Državni arhiv će u budućnosti koristiti pojedinci ali i škole, Institut Ivo Pilar, HAZU, Vukovarsko veleučilište… Arhiv trenutno raspolaže s oko 2.000 dužnih metara arhivske građe pri čemu ukupni kapacitet arhiva iznosi oko 5.000 dužnih metara. Najavio je i kako će uskoro iz Državnoga arhiva Osijek dobiti i arhivsku građu o djelovanju vukovarskog vlastelinstva, odnosno, obitelji Eltz.