Dr. sc. Željko Sudarić, novi je dekan Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru

VUKOVAR, Novi dekan vukovarskog Veleučilišta Lavoslava Ružičke je dr. sc. Željko Sudarić, odlučilo je Upravno vijeće Veleučilišta. Dužnost dekana Željko Sudarić preuzeo je s 1.  listopada.

Novoimenovani dekan doktor je znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment te viši predavač na Veleučilištu „Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Autor je više znanstvenih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, urednik nastavnih udžbenika  te član organizacijskog, programskog i znanstvenog odbora više međunarodnih konferencija. Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz prodaju, financije i marketing te sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga, izvjestili su iz Veleučilišta.

“Kvalitetnijom suradnjom djelatnika, ali i svih relevantnih dionika želimo naše Veleučilište ojačati i učiniti ga konkurentnim, aktualizirati nove studijske programe, a kako bi  Veleučilište i grad Vukovar postali sinonim za stručno, kvalitetno i ugodno studiranje. Studenti, uz djelatnike, su najveća vrijednost Veleučilišta te će rad dekana i cjelokupne Uprave za mandatno razdoblje upravo biti najviše temeljen na tome, a studiranje i studijski programi bit će najvažniji proces na Veleučilištu”, poručuje novoimenovani dekan te dodaje kako će stoga glavne odrednice rada novoimenovane uprave biti timski rad, okrenutost studentima i njihovom obrazovanju te otvorenost prema svima koji žele pridonijeti boljitku i razvoju Veleučilišta.

Kako bi se studentima osigurao najbolji mogući studentski standard, a kakav postoji na drugim visokoškolskim ustanovama potrebno je žurno poduzeti aktivnosti s ciljem dodatnog povećanja kvalitete i konkurentnosti Veleučilišta na tržištu visokog obrazovanja uz suradnju  lokalne i regionalne samouprave, mjerodavnih institucija, gospodarskih subjekata i završenih studenata Veleučilišta, mišljenja je dekan Sudarić koji je u fokus svoga budućeg djelovanja stavio i suradnju s lokalnom zajednicom jer, kako kaže, svako Veleučilište daje posebnost lokalnoj zajednici i gradu u kojem djeluje te nije samo proizvođač znanja nego i pokretač lokalnih zbivanja.

“Jedna od temeljnih zadaća Veleučilišta je biti pokretač razvoja lokalne zajednice, gospodarstva i društva u cjelini te bi Veleučilište i njegovi stručnjaci trebali aktivno sudjelovati u stvaranju gospodarskih i razvojnih strategija grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. Lokalna i regionalna samouprava, uz studente i djelatnike, trebala bi biti stup na kojem se razvija Veleučilište”, zaključuje novoimenovani dekam vukovarskog Veleučilišta dr. sc. Željko Suradić.