Domagoj Bilić: Ne dopuštamo da se povijest pokušava promijeniti i izjednačiti pitanje žrtve i agresora

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na jučerašnjoj sjednici Gradskoga vijeća Vukovara proveden je i prvi rebalans proračuna za 2024. godinu. S tim izmjenama proračunski rashodi su s 81,2 milijuna eura povećani na 96,3 milijuna eura, a razlozi tome su presuda po predmetu ZOIS-a, po kojem je Vukovar dužan isplatiti 1,5 milijuna eura kao i promjene u troškovniku projekta park šume Adica.

Ipak, sjednicu je obilježila žučna rasprava u sklopu točke dnevnog reda kojom je predviđeno 100.000 eura na ime izgradnje spomen – područja. Žučna i burna rasprava rezultirala je time da su vijećnici SDSS-a, DSS-a i HNS-a napustili sjednicu Gradskog vijeća. Sjednicu je napustio i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar (SDSS).

“Na današnjoj sjednici ponovno smo svjedočili netrpeljivosti vijećnika iz redova Demokratskih saveza Srba prema obilježjima i spomenicima Domovinskog rata. Domovinski pokret ne može dopustiti i strogo osuđuje da se u predstavničkom tijelu Grada Vukovara već duže vrijeme kontinuirano pokušava zabraniti isticanje tužne i bolne, ali ponosne prošlosti, na kojoj je izgrađena suverena Hrvatska država. Potporu vijećniku Milakoviću( DSS) pružio je i vijećnik Dejan Drakulić( SDSS) koji je javno na sjednici izrazio žaljenje za vremenima takozvane paradržave „SAO Krajine” u kojoj su bili napušteni i ostavljeni u ruševinama grada od onih koji su obećavali neki bolji život. Na kraju su taj bolji život dobili tek povratkom prognanika i razdobljem obnove nakon mirne reintegracije. Nažalost, kao država dopustili smo da oni lokalni političari koji nikad ne dolaze na obilježavanja državnih blagdana, a da ne spominjem obilježavanja ratnih stradanja našega grada. Kontinuirano na sjednicama spominju i negoduju po pitanju spomenika, ali i svih obilježja Domovinskog rata. Jasno smo kao stranka, Domovinski pokret, okrenuti budućnosti grada i naše države, ali također ne dopuštamo da se povijest pokušava promijeniti i izjednačiti pitanje žrtve i agresora”, rekao je vijećnik DP-a Domagoj Bilić.