Djeca vrtića Vukovar 1. u posjeti kod gradonačelnika

Djeca kod gradonačelnika
Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Djeca Dječjeg vrtića Vukovar 1. posjetila su povodom međunarodnog projekta „Say hello to the world“ gradsku upravu Vukovara gdje su se susreli sa gradonačelnikom Ivanom Penavom i njegovom zamjenicom Ivanom Mujkić. Kako je rečeno u sklopu projekta obuhvaćena je i tema „Moj grad i ja“, a djeca su u ovaj projekt uključena od ove godine.

„Riječ je o projektu koji pokazuje djeci svijeta kakav je život u drugim zemljama i uči ih da je tolerancija kod svih nacija i kultura najvažnija stvar koju možemo naučiti. Projekt se temelji na razvijanju svijesti o osobnom identitetu, učenju o drugim kulturama, uspostavljanju brige za socijalnu pravdu, poticanju i promoviranju interakcije među djecom i razvijanju njihovih socijalnih vještina. Povezivanjem djece u vrtićima iz cijelog svijeta, putem video mreže, imaju mogućnost vidjeti kako žive djeca u raznim državama svijeta“, rekla je odgojiteljica Rupčić.

Pojasnila je i kako je začetnik ovoga projekta Slovenija, a da vukovarski mališani za  partnera imaju skupina Stars iz dječjeg vrtića iz Varšave. Kroz projekt se obrađuje pet tema i to upoznajemo jedni druge, obitelji, vrtiće, gradove i države. Prigodom posjeta djeca su gradonačelniku  uručila poklon-slikovnicu Pogled s Dunava koju su izradila uz pomoć svojih odgojiteljica nakon plovidbe Dunavom.