Cjeloživotno obrazovanje postaje uobičajen dio našega radnog vijeka

VUKOVAR, U sklopu projekta „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ kojega provodi Gimnazija Vukovar održana je radionica čiji je cilj bio predstaviti rezultate projekta te prezentirati zanimljive primjere kako se pomoću informacijsko komunikacijske tehnologije može unaprijediti kvaliteta nastave. Na radionici je rečeno kako je razvoj globalnog informacijskog društva utjecao na porast potrebe za kontinuiranim cijelo životnim usavršavanjem koje se u različitim oblicima učenja odvija od početka pa sve do završetka radne karijere svakog nastavnika. Potreba za razvojem novih kompetencija nastavnika proizlazi iz činjenice da statična nastava ne može odgovoriti  na sve kompleksnije zahtjeve suvremenog odgoja i obrazovanja i u konačnici tržišta rada. Profesorice Gimnazije (Kristina Kristek, Karolina Dvojković, Suzana Osička i Sandra Savičić) održale su predavanja i radionice svojim kolegama iz škole čime su pokazale kako se iskustva i znanja trebaju međusobno prenositi unutar školskog kolektiva. Istaknuo je kako na taj način škola jača, a samim tim raste i kvaliteta nastave koja se u školi provodi. Dinamičnom izmjenom sadržaja tijekom radionice svi sudionici imali su priliku čuti i razjasniti sve nepoznanice vezane za projekt e-škole, vidjeti različite načine i metodeprimjene IKT-a u funkciji podizanja razine motivacije učenika u svim etapama nastavnog procesa te konkretno primjeniti “klikere” i izraditi vlastite tematski cilj, a needukativne sadržaje koristeći online aplikacije Kahoot, Animoto, Testmoz i Socrative. Podsjetili su i  kako je Gimnazija Vukovar jedna od 150 e-škola u pilot projektu CARNeta te da će krajem 2016. godine započeti opremanje škole bežičnom mrežom, prijenosnim i hibridnim računalima, tabletima i pametnim učionicama. Naglasak u pilot projektu e-škole je na STEM skupinu predmeta, a to su matematika, kemija, biologija i fizika. Nastavnici ovih predmeta dobit će hibridna računala dok će ostali nastavnici biti opremljeni tabletima. Stečena znanja nastavnici STEM skupine predmeta trebat će prenijeti na ostatak kolektiva, a sva dobivena i stečena znanja nakon provedene edukacije mogu se kvalitetno primjenjivati što će utjecati na podizanje digitalne zrelosti škole i rezultirati još boljom pripremom učenika za nastavak školovanja i za samo tržište rada.

IVAN MATIĆ