Brojne intervencije službi zbog nevremena

VUKOVAR, Tijekom protekla 24 sata ŽC 112 Vukovar je zaprimio i preusmjerio 237 poziva prema žurnim službama, a najveći broj poziva bio je vezan uz posljedice olujnog nevremena koje je poslijepodnevnim i večernjim satima u ponedjeljak zadesilo našu županiju, izvjestilo je Centar 112.

U ponedjeljak u vremenu od 16,44 do 17,30 sati područje Vukovarsko-srijemske županije zahvatilo je olujno nevrijeme koje je
prouzročilo kvarove na elektro distribuciji i nestanak električne energije u pojedinim mjestima ili dijelovima naselja (Vinkovci, Drenovci, Bokšić, Svinjarevci, Vođinci, Lužac, Sotin i Topola). Jak vjetar je porušio stabla na automobile, prometnice ili objekte (Vukovar, Ilok), a velike količine oborina su poplavile nekoliko podruma (Vukovar, Borovo). Tijekom večeri ekipe HEP-a su otklonile većinu kvarova na električnim dalekovodima i postrojenjima, a vatrogasci su uklonili porušena stabla s prometnica.

Kronološki pregled događanja:
16:44 sati u Vinkovcima (ulica Marka Marulića) vjetar je pokidao NN električne vodove.
16:45 sati u Vinkovcima (Školska ulica) vjetar je pokidao NN električne vodove.
16:47 sati u Vukovaru (ulica Kralja Zvonimira) vjetar je srušio stablo na osobno vozilo.
16:56 sati u Vukovaru (ulica Europske Unije) voda je izbacila poklopac šahta kanalizacije.
16:56 sati u Drenovcima (ulica Franje Hanamana) jedna strana ulice je ostala bez električne energije.
16:59 sati u Bokšiću (Željeznička ulica) vjetar je oborio stablo na NN električnu mrežu.
17:02 sati u Vukovaru (Vijenac Ruđera Bokšića) zaštitnu ogradu gradilišta vjetar je oborio na automobil.
17:09 sati u Vukovaru (Ilirska ulica) voda izvire iz kanalizacije.
17:11 sati u Iloku (ulica Dr. Franje Tuđmana) vjetar je oborio stablo na krov zgrade.
17:21 sati u Vukovaru (ulica Kardinala Alojzija Stepinca) vjetar je srušio granu stabla na pješačku stazu.
17:25 sati na cestu između Vukovara i Petrovaca (Ž-4150, kod Petrovačke dole) vjetar je oborio stablo.
18:20 sati dio Vođinaca je ostao bez električne energije.
18:23 sati u Vukovaru (ulica Jakova Gotovca) vjetar je oborio granu stabla na cestu.
18:35 sati u Vukovaru (ulica Ivana Gundulića) voda je prodrla u podrum.
18:38 sati u naselju Topola kod Bošnjaka pao je električni vod na cestu.
18:47 sati u Vukovaru je naselje Lužac ostalo bez električne energije.
19:10 satu u Sotinu (ulica Dr. Franje Tuđmana) je NN električna mreža ostala bez jedne faze.

Vatrogasci JVP Vukovar su imali tri tehničke intervencije uklanjanja porušenih stabala i granja s prometnica, JVP Ilok tehničku intervenciju u Iloku (ulica Dr. Franje Tuđmana) gdje su uklonili stablo koje je vjetar oborio na krov zgrade, a DVD Borovo tehničku intervenciju u Borovu (Školska ulica) gdje su ispumpali vodu koja je prodrla u podrum.

Jutros u 7 sati na području županije izmjerena je temperatura zraka od 17,8 ºC.

Vodostaji rijeka:

rijeka Dunav: Vukovar +403 cm (opada); Ilok +425 cm (opada);

rijeka Sava: Županja +200 cm (opada).

ĐURO KARALIĆ