Bager ni na nebu ni na zemlji

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Građani Vukovara, kao i brojni prolaznici, tijekom protekloga tjedna svjedočili su neobičnom prizoru uz državnu prometnicu koja prolazi ulicom Priljevo. Naime, nekoliko dana trajalo je „stvaranje brda“ koje se nalazi neposredno uz dimnjak nekadašnjeg pogona Poly koji je poslovao u sklopu Borova.

Umjetno stvoreno brdo je u međuvremenu naraslo na 15-20 metara visine, a napravljena je i kosina kojom je se kretao bager. Prolaskom ulicom Priljevo uhvatili smo trenutak kada je bager bio na vrhu brda. Za sada ostaje nepoznato koja je svrha ovoga posla, odnosno, je li u planu rušenje dimnjaka koji je oštećen tijekom rata i već 30-ak godina nije u funkciji ili će se krenuti u njegovu sanaciju.

Prema nekim objavama ranije je postojao plan da se dimnjak iskoristi za postavljanje reklama tvrtki koje posluju u Gospodarskoj zoni Vukovar. Hoće li dimnjak biti korišten u te svrhe ili će pak biti srušen ubrzo ćemo vidjeti. svakako d aostaje mogućnost i neke treće opcije.