AZTN s 250.000 kuna kaznio Iločke podrume

Foto: ilok.hr

ZAGREB, Zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je Iločke podrume s 250.000 kuna.

Prema navodima iz priopćenja AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, a povod je bila predstavka jednog dobavljača grožđa, koja je Agenciji proslijeđena putem Ministarstva poljoprivrede. Pojašnjavaju i kako je u provedenom postupku utvrđeno da su Iločki podrumi svoju značajnu pregovaračku snagu iskoristili nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima grožđa berbe 2018. godini. Naime, Iločki podrumi su u svojim javno objavljenim općim uvjetima otkupa grožđa berbe 2018., za preuzeto grožđe odredili uvjete i rokove plaćanja dulje od 30 dana, iako je riječ o svježem poljoprivrednom proizvodu, što je protivno odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) i predstavlja nametanje nepoštene trgovačke prakse dobavljačima.

Uvidom u ugovor, koji je podnositelj predstavke sklopio s Iločkim podrumima, AZTN je utvrdio da su Iločki podrumi, kao prerađivač grožđa, s tim dobavljačem stvarno ugovorili rokove plaćanja dulje od 30 dana. Utvrđeno je da je plaćanje tom dobavljaču grožđa izvršeno ne samo izvan roka propisanog ZNTP-om, nego čak i izvan roka uređenog ugovorom. K tome, ugovor nije sadržavao niti bitnu odredbu o trajanju ugovora, što je također protivno odredbama ZNTP-a, ističu iz Agencije.

“Takvu su nepoštenu trgovačku praksu u razdoblju od 28. rujna 2018. do 2. rujna 2019., Iločki podrumi nametali tom dobavljaču u odnosu na čak 11 otkupnih blokova. Uočene povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a za koje se pravnoj osobi može izreći upravno-kaznena mjera do 3,5 milijuna kuna. AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, Iločkim podrumima izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 250.000 kuna te im zabranio svako daljnje takvo postupanje”, stoji u priopćenju AZTN-a.