Asfaltirana Diljeva ulica, slijedeća na redu je Ulica Josipa Kozarca

Foto: www.novosti.hr

VINKOVCI, Kako je i najavljeno danas je, u okviru projekta aglomeracije te dodaenim radovima za koje su sredstva osigurana iz gradskog proračuna, asfalt postavljen i u vinkovačku Diljevu ulicu. Kako je rečeno asfalt je postavljen na oko 200 metara ceste čime je kolnik vraćen u prvobitno stanje. Preostalih oko 300 metara ceste koji do sada nisu imali asfalt, sada je također asfaltirano, a taj dio financiran je iz gradskog proračuna.

„Grad Vinkovci do sada je već na dosta mjesta projekt aglomeracije pratio s dodatnom infrastrukturom. Tako je i ovdje gdje smo temeljem upita i zahtjeva građana, koji su putem javnih tribina izrazili želju i potrebu za uređenjem dosad neuređenog dijela Diljeve ulice, pristupili uređenju oko 300 metara ceste. Uređenjem do sada neuređenoga dijela Diljeve ulice, za što su u proračunu Grada Vinkovaca osigurana dodatna sredstva, omogućit ćemo bržu i sigurniju komunikaciju naših građana između dva gradska naselja”, rekao je viši stručni suradnik u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ivan Damjanović.

Najavio je kako je poslije Diljeve ulice na redu Ulica Josipa Kozarca koja će u okviru projekta aglomeracije novi asfalt dobiti na potezu dugom oko 1.000 metara.