Akcijom “Mali zeleni” općina Bošnjaci postala okolišno čistija i zelenija

Foto: Savjet mladih Općine Bošnjaci

Akcija „Mali zeleni“ posljednjih je dana ujedinila djecu i mlade na samom istoku Lijepe naše, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon ciklusa edukativno- kreativnih radionica, održanih u osnovnim školama u Bošnjacima i Privlaci te dječjim vrtićima u Privlaci i Županji, koje su za cilj imale osvještavanje i educiranje najmlađih te izradu uporabnih i dekorativnih predmeta od ambalažnog otpada, uslijedilo je finale akcije – čišćenje.

Na Dan planeta Zemlje vrijedne ruke 20 učenika osnovne škole iz Bošnjaka, zajedno s dvije učiteljice i deset volontera, odnosno članova Savjeta mladih Općine Bošnjaci prikupili su čak 300 kilograma smeća te posadili cvijeće oko škole. Marljivi sudionici akcije su u samom centru Bošnjaka postavili i info-pult za osvještavanje i educiranje mještana, a na pultu su bili izloženi i predmeti izrađeni na ranije spomenutim radionicama.

Posljednjeg dana akcije organizirano je veliko čišćenje Arheološkog nalazišta Virgrad te obale Bošnjačkih Vjerova. U čišćenju je sudjelovalo čak 35 volontera koji su tijekom akcije prikupili više od 1000 kilograma sitnog otpada sa zelenih površina. Naime, Arheološko nalazište Virgrad omiljeno je izletiše mještanima Bošnjaka i okolice, koje zbog nemara posjetitelja često biva prošarano raznim ambalažnim otpadom.

Organizator akcije „Mali zeleni“ koja je dio najvećeg ekološkog projekta u Hrvatskoj – „Rezolucija Zemlja“, je Savjet mladih Općine Bošnjaci, u suradnji s već spomenutim osnovnim školama i vrtićima. Savjetu mladih Općine Bošnjaci ovo nije prva ekološka akcija koju organizira, a kroz svoje djelovanje nastoje poboljšati kvalitetu života mladih naraštaja u lokalnoj zajednici te informirati vlasti o potrebama djece i mladih.

“Cilj projekta “Mali zeleni” nije samo pokupiti smeće, već osvještavati i educirati najmlađe stanovnike naše planete o održivom razvoju te važnosti očuvanja okoliša. Na taj način ne saniramo samo posljedice neodgovornog ponašanja, nego sprječavamo da do njega uopće dođe. Takvim djelovanjem dugoročno
utječemo na zdravlje naše Zemlje”, kazao je Dominik Hudolin, predsjednik Savjeta mladih Općine Bošnjaci.