Foto: Đuro Karalić

Večernja misa u vinkovačkoj Župnoj crkvi sv. Euzebija i Poliona