Vukovar je dobio novu atrakciju, i to zahvaljujući mladom umjetniku Filipu Mrvelju iz Slavonskog Broda koji je na pješačkom mostu preko Vuke kod hotela Dunav završio slikanje anamorfne slike Na oko 100 četvornih metara taj mladi Brođanin naslikao je  trodimenzionalnu rupu preko drvenog mosta i stvorio novo mjesto za brojne fotouratke iz Vukovara.