Vukovarske gradske vlasti prikupile su prvi od potrebnih dvadesetak milijuna kuna za obnovu Vodotornja, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada Vukovara. Prvotno je bilo predviđeno da Vodotoranj bude obnovljen o državnom trošku ali je krajem siječnja 2015. godine Gradsko vijeće odlučilo da Vukovar ponovno postaje mjerodavan za obnovu i upravljanje u Domovinskom ratu teško oštećenoga Vodotornja, koji je dvije godine ranije odlukom tadašnjega Gradskog vijeća ustupljen na upravljanje Javnoj ustanovi Memorijalnom centru Domovinskog rata. A za svo to vrijeme političkih i inih prepucavanja i izmjena godišnjih doba i političkih garnitura, Vodotoranj mirno “stražari” nad Vukovarom i Vukovarcima. Svima onima koji se odvaže popeti na njega, pruža se prilika za nesvakidašnji pogled na Vukovar, a za one boljega vida, i cijelu okolicu.