Most između Rokovaca i Andrijaševaca preko rijeke Bosut, izgrađen 1970. godine, već desetljećima spaja ta dva sela koja su oslonjena jedno na drugo tako da imaju zajedničku općinu, župnika (ali ne i župu), školu, nogometni klub i brojne udruge