Vukovar, Velika i Subotica u zajedničkom prekograničnom turističkom projektu

VUKOVAR, U Vukovaru je predstavljen projekt Panona net koji je usmjeren na razvoj regionalnog turističkog proizvoda, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA – Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. godine.

Projekt se temelji na raznovrsnosti turističkih proizvoda regije, koja se često temelji na istim postavkama, sličnim/jednakim doživljajima i sličnoj ponudi.

Partneri projekta su Grad Vukovar, Općina Velika, Otvoreni univerzitet Subotica i Fond turistički klaster mikroregije Subotica-Palić, a nositelj projekta je Udruga za kreativni razvoj SLAP.

“Za svaku pohvalu je što putem ovog projekta privlačimo dodatnih 850 tisuća kuna i nastavljamo rad na projektima koje smo počeli prije 4 godine, a tiču se urbanog turizma, 3D slika kojima su oslikana pročelja zgrada na području grada Vukovara, gdje sa našim partnerima na projektu pričamo komplementarnu priču u kojoj svatko razvija jedan segment turizma” rekao je na konferenciji za novinare vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Kroz projekt, Velika će razvijati ekološki turizam, Subotica ruralni, a Vukovar urbani turizam. Razvoj urbanog turizma u Vukovaru temelji se na oblikovanju, sustavnom razvoju i ciljanoj promidžbi VukovArt događanja i izložaka u prostoru s ciljanim povezivanjem u oblikovanje atrakcije na cikloruti EuroVelo 6.

„Projektom će se mapirati šetnica od Luke Vukovar do Dvorca Eltz, tako da će to biti šetnica svih pobjednika Vukovar film festivala, a cikloturisti će možda upravo zbog toga i doći na Vukovar film festival. Smatram kako je ovo jako dobar način da se za Vukovar čuje daleko, a da turisti upravo odaberu Vukovar za posjet na ruti Eurovelo 6″, pojasnila je direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.730.530,00 kuna, od čega je Grad Vukovar iz ovog Programa osigurao 837.712,00 kuna.