RADOVI NA UREĐENJU KORITA VUKE U SREDIŠTU VUKOVARA

Radovi u koritu Vuke
Foto: Ivan Matić

I dalje traju radovi na uređenju korita Vuke u središtu grada koji će ovoj rijeci, a i samome gradu po njegovom završetku, dati jedan sasvim drugačiji izgled. Kako će to izgledati vidi se po dijelovima gdje su ti radovi završeni i gdje korito Vuke već ima jedan sasvim drugačiji, moderniji i uređeniji izgled.