Vlasnici kuća koje su osigurane kao i vlasnici vozila nemaju pravo na naknadu štete...

VUKOVAR, Na sjednici Gradskog vijeća Vukovara bilo je, između ostaloga, i riječi o tome tko sve udovoljava kriterijima da mu bude isplaćena...

Grad Vukovar poziva građane da prijave nastale štete od nevremena

VUKOVAR, Temeljem inicijative koju je uputio Grad Vukovar, župan Vukovarsko-srijemske županije, Božo Galić, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode - tuče na području...

Nastavljaju se radovi na projektu Agomeracije vinkovačkog vodovoda

VINKOVCI, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. provodi projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ čijom će se...

Župan Galić donio odluke o proglašenju elementarnih nepogoda

VUKOVAR, Župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić donio je odluke o proglašenju elementarne nepogode za dijelove županije koji su u nedjelju, 7. srpnja,...

Grad Vukovar poziva na proglašenje elementarne nepogode

VUKOVAR, S obzirom na nedjeljno nevrijeme i veliku materijalnu štetu Grad Vukovar je u ranim jutarnjim satima održao koordinaciju na kojoj je donesena odluka...

Popularno