Foto: Ivan Matić

Pogled na središte Vukovara iz zraka.