Znanstveni kolokvij u Franjevačkom muzeju Vukovar

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Franjevačkom muzeju Vukovar održan je znanstveni kolokvij na temu Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća. Kako je rekao gvardijan Franjevačkog samostana Vukovar fr Ivica Jagodić do organizacije kolokvija došlo je kada su kroz pripremanjem muzejske građe koja će biti izložena u Franjevačkom muzeju Vukovar uvidjeli koliko se o nekim predmetima, slikama, knjigama i drugoj muzejskoj građi zapravo malo zna.  

„Znanstvenim kolokvijem želimo potaknuti istraživanje kulturnoga blaga u Franjevačkom muzeju Vukovar. Svaki kalež, svaka slika, svaki dio samostana ima svoju priču“, rekao je fra Jagodić.

Radove na znanstvenom kolokviju izlagali su Ruža Marić, Dražen Živić, Vine Mihaljević i Mateo Žanić.

„Novi Franjevački muzej Vukovar obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Vukovara i posjetiteljima nudi da pogledaju kulturno blago koje je svih proteklih godina pa i stoljeća bilo skriveno. Vukovar s otvaranjem Franjevačkog muzeja Vukovar postaje grad muzeja, grad za budućnost“, rekla je ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić.