Započinje provedba projekta Na leđima konja do nove budućnosti

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, „Na leđima konja do nove budućnosti“ naziv je projekta kojega je predstavio Konjički klub Dunavski raj iz Vukovara. Kako je rečeno na konferenciji za novinare nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalna akcijska grupa Srijem. Prema riječima voditeljice projekta Andrijane Vidaković kroz projekt će se provoditi praktična obuka za rad u konjogojstvu kreiranu po njihovoj mjeri, u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva na području Vukovarsko-srijemske županije. Najavila je i kako s konkretnim aktivnostima u sklopu projekta se započinje u mjesecu studenom.

„Te aktivnosti obuhvaćaju rad s konjima, potkivanje i orezivanje kopita, učenje jahaćih vještina, održavanje unutarnjih i vanjskih prostora, hranjenje i pojenje konja. U projektu sudjeluje 20 osoba s intelektualnim teškoćama, članova Udruge Golubica u dobi od 18 do 20 godina s ciljem da se osobe s intelektualnim teškoćama što bolje i uspješnije integriraju u društvo te postanu konkurentnije na tržištu rada“, rekla je Vidaković.

Predsjednica Udruge osoba s intelektualnim oštećenjem Golubica Ivana Azenić Dubravčić podsjetila je kako udruga ima višegodišnju suradnju s ovim klubom gdje njihovi korisnici odlaze na jahanje.

Projekt je vrijedan gotovo 900 tisuća kuna i u potpunosti ga financira EU. Provodi se razdoblju od 20 mjeseci, od 1. rujna  2018. do 30. travnja 2020. godine.