Započela realizacija gotovo 385 milijuna kuna vrijednog projekta odvodnje

Foto: VVK

VINKOVCI, „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ projekt je kojim će se stanovnici na spomenutom području ali i oni u općinama Privlaka i Andrijaševci u sljedećih nekoliko godina spojiti na mrežu javne odvodnje. To će značajno poboljšati kvalitetu života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima, naglašeno je danas na svečanom obilježavanju početka radova na ovom 384 milijuna kuna vrijednom projektu.

Na svečanosti održanoj u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima sudjelovali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić te direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u spomenutim aglomeracijama provodit će konzorcij lokalnih tvrtki (Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad) koji je u prosincu 2018. potpisao ugovor za izgradnju i rekonstrukciju mreže u vrijednosti od 356,5 milijuna kuna a nadzor nad izvođenjem radova provodit će tvrtke Sedra Consulting i Slavonija projekt.

“Ovakvi projekti ne događaju se slučajno, već su rezultat sinergije jedinica lokalne samouprave i uprave te državne uprave”, ustvrdio je u govoru ministar Tomislav Ćorić dodajući kako je riječ o ogromnom poslu u koji su u cijelosti uključeni domaći izvođači radova.

Foto: VVK

“Ovim iznimno značajnim projektom dva grada i četiri općine dobit će novu mrežu odvodnje ili će se postojeća rekonstruirati što će povećati stupanj priključenosti stanovništva na mrežu i doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa. Trenutno samo aglomeracija Vinkovci ima značajniju razinu priključenosti na sustav javne odvodnje (cca 70 %), aglomeracija Otok je na 13 % priključenosti dok preostale dvije aglomeracije uopće nemaju sustav javne odvodnje. Po dovršetku projekta očekuje se da će sve četiri aglomeracije dostići između 80 i 90 posto priključenosti. Na mrežu će biti priključena sva kućanstva koja to nisu, a u rad će biti pušteni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, koji će na taj način imati stvarnu funkciju”, kazao je direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković dodajući kako će priključci na mrežu odvodnje biti besplatni.

Rok za završetak radova je 30 mjeseci. S 70,76 posto radove će financirati EU, s po 11,96 posto Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode te s 5,85 posto gradovi Vinkovci i Otok te općine Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka.

“Kada završi provedba ovoga projekta razina priključenosti na sustav javne odvodnje na području ova dva grada i četiri općine biti će veća od 80 posto što je izvrsno kada znamo da je hrvatski prosjek 52 posto”, naveo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Pohvalio je Vinkovački vodovod i kanalizaciju koji sa pitkom vodom trenutačno opskrbljuje oko 100.000 građana na području istočne Slavonije jer je ta tvrtka, kako je kazao, uspješno obavila poslove oko priključenja Slavonskog Broda i Otoka na regionalno vodocrpilište u Sikirevcima ne ugrozivši sbadjevanja ostalih korisnika s tog vodocrpilišta.

“Ovo je iznimno vrijedan projekt za grad Vinkovce jer će naši građani njegovom provedbom dobiti još kvalitetnije snabdjevanje pitkom vodom, a riješit ćemo i sustav odvodnje koji će sada doći do svakog domaćinstva”, poručio je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić.

Zadovoljstvo je izrazio i župan Božo Galić, a projekt je predstavio Dalibor Pavić iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije rekavši kako će se u sklopu projekta izgraditi i rekonstruirati oko 162 kilometara kanalizacijske mreže s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica. Rekonstruirat će se 22 crpne stanice, a obavit će se i nadogradnja uređaja za pročišćavanej otpadnih voda Jošine u Vinkovcima s II. na III. stupanj te pustiti u rad uređaji za pročišćavanje u Ivankovu i Cerni.