Vodovod grada Vukovara provodi Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara, vrijedan 362 milijuna kuna

Foto: Vodovod grada Vukovara

Vodovod grada Vukovara 2015. godine započeo je provedbu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara – Projekt Vukovar, vrijedan 361.912.515 kuna, a sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 255.569.632,00 kn, što iznosi 70,62% ukupne vrijednosti projekta dok je 12,73% projekta financirano sredstvima Republike Hrvatske, a isti postotak izdvajaju i Hrvatske vode.

S 2,61% udjela u projektu sudjeluje Grad Vukovar, a Općina Borovo s 0,94%, Bogdanovci s 0,24% i Trpinja s 0,13%. Radovi će biti gotovi do kraja 2023. godine, a krajnji cilj je poboljšati vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar. Grad Vukovar ovim projektom dobiva moderan sustav vodoopskrbe i odvodnje koji će biti ne samo u skladu sa standardima Europske unije, nego će postići ili premašiti regulatorne zahtjeve Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Projekt Vukovar od iznimne je važnosti za grad Vukovar i općine Bogdanovci, Borovo i Trpinja jer se njime rješava infrastruktura koja bi se gradila dugi niz godina bez pomoći države i EU fondova. Brojni su benefiti koje ovo područje dobiva, od rekonstrukcije mreže vodoopskrbe i odvodnje, novoizgrađene mreže odvodnje, izgrađene vodospreme koja u slučaju dužeg nestanka električne energije ili kvara na pogonu dio dana osigurava pitku vodu korisnicima, pa sve do samog UPOV-a, odnosno uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je trenutno u fazi izgradnje.

Do sada je izgrađeno gotovo 65 km mreže odvodnje, sanirano je i rekonstruirano dodatnih 33 km mreže odvodnje, što je ukupno 98 km sustava. Izgrađeno je 20 crpnih stanica, rekonstruirano je dodatnih 10,5 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, također je izgrađeno 7 opskrbnih cjevovoda, sanirano je 12 km vodoopskrbne mreže i izgrađena je vodosprema kapaciteta 3 tisuće kubika. Možemo reći da je dinamika zapravo zadovoljavajuća. Radovi se izvode prema planu i nadamo se da ćemo ostati u rokovima, odnosno plan je da građevinski radovi budu završeni do sredine 2022. godine. Nakon toga bi trebao biti pušten u probni rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda“, pojašnjavaju iz Vodovoda grada Vukovara.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je i veliki iskorak prema zaštiti okoliša. Nakon izgradnje u rijeku Dunav ispuštat će se pročišćena voda. Trenutno je na uslužnom području privremeni ispust, a izgradnjom UPOV-a će biti preusmjeren na sami uređaj. On će imati kapacitet pročišćavanja od gotovo 900 tisuća kubika otpadne vode što je ekvivalent za 42 tisuće stanovnika trećeg stupnja pročišćavanja. Ugrađuje se suvremena tehnologija u kojoj otpadna voda prolazi nekoliko faza pročišćavanja i biološke obrade nakon čega se voda ispušta u recipijent.

Vodovod grada Vukovara i nakon završetka radova 2023. godine planira nastaviti ulaganja u sustav putem redovnih programa Hrvatskih voda.

Sadržaj članka je nastao u suradnji s Vodovodom grada Vukovara i sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda Europske unije. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Vodovoda grada Vukovara.

PROMO