Vinkovačka parkirališta ovih dana

Foto: Đuro Karalić

Snijeg koji pada već nekoliko dana, probleme u Vinkovcima stvara i pješacima i vozačima, a ovim potonjima i činjenica da parkirališta u gradu nisu očišćena pa se parkira kako tko zna i umije.