Uručeni ugovori o radu pomoćnicima u nastavi

Foto: Grad Vinkovci

VINKOVCI, Gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić uručio je u petak Ugovore o radu budućim pomoćnicima u nastavi koji s radom započinju prvoga dana školske godine, 3. rujna te će svojom podrškom omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju integraciju u redovni odgojno-obrazovni sustav u školama grada Vinkovaca.

Projekt se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi  5.798.630,40 kn, a financira iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u iznosu 5.334.739,97 kn i iz proračuna Grada Vinkovci u iznosu od 463.890,43 kn (8% ukupne vrijednosti projekta).

Partneri u projektu su Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. i osnovne škole s područja grada Vinkovaca Antuna Gustava Matoša, Bartola Kašića, Josipa Kozarca,  Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora, Ivana Mažuranića i Nikole Tesle.

U nadolazećoj školskoj godini (2018./2019. ) 32  pomoćnika u nastavi pružati će potporu  za 38 učenika s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama na području Vinkovaca u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika pri kretanju, uzimanju hrane i pića,  obavljanju higijenskih potreba  u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Grad Vinkovci svjestan je potreba djece s poteškoćama u razvoju u smislu povećanja njihove socijalne uključenosti i integracije unutar redovnog odgojno-obrazovnog sustava kroz jačanje znanja i kompetencija pomoćnika, poticanje vršnjačke podrške i suradničkog podučavanja, senzibilizacija javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama u razvoju, poručuju iz gradske uprave.