Ugovori za još 10 lovačkih društava i udruga

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

VINKOVCI, U prostorijama Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima župan Božo Galić ovjerio i svečano uručio lovno gospodarske osnove za još 9 društava i udruga sa područja naše županije. Nove lovno gospodarske osnove kojima je uređeno gospodarenje lovištima za sljedećih 10 lovnih godina dodijeljeni su lovačkim društvima i udrugama: „Dubrava“ Nijemci, „Vepar“ Cerić, „Šljuka“ Korođ, „Zrinski“ Vukovar, „Sokol“ Lovas, „Orao“ Novi Jankovci, „Jastreb“ Stari Jankovci, „Jelen“ Petrovci i „Gradina“ Donje Novo Selo.

Galić je također potpisao i novi desetogodišnji Ugovor o zakupu prava lova s Lovačkim društvom „Zec“ Šiškovci za lovište Šiškovka na koji je Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru dalo pozitivno mišljenje što je potvrdilo stav župana i Županije da se u ovom lovištu dobro gospodarilo. Galić je istakao odličnu suradnju sa lovačkim društvima i udrugama kao i sa njihovim dosadašnjih gospodarenjem lovišta za što su nagrađeni produljenjem zakupa prava lova na još 10 godina. Spomenuo je i decentralizaciju poslova na području lovstva u smislu da je veći dio nadležnosti sa Ministarstva poljoprivrede predano županijama.

Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Krunoslav Buhač pojasnio je značaj Lovno gospodarske osnova koja je temeljni, osnovni i planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem u razdoblju od deset lovnih godina. Lovno gospodarska osnova temelji se na brojnom stanju svih vrsta divljači, koje stalno ili sezonski žive u lovištu i na broj divljači koja se može uzgajati u lovištu.

Predsjednik Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Mirko Bošnjak  pohvalio je suradnju sa županom i Županijom, a posebno je istaknuo cijenu zakupa od 1kn/ha u zajedničkim lovištima čime je omogućeno gospodarenje lovištima od strane lovačkih društava.