U Vukovaru izložena najveća slika Dunava na svijetu

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, Na šetnici uz Dunav u Vukovaru izložena je najduža slika Dunava na svijetu autorice Ane Tudor. Slika je dugačka 1 kilometar, a prikazuje jedinstveni dunavski krajolik i njegovu ugroženu floru i faunu.  putuje nizvodno od izvora Dunava u Schwarzwaldu do Crnoga mora. U Vukovaru je izloženo 250 metara te slike i to dio projekta #artofdanube njemačke organizacije Association for Wildlife Protection (AWP) s ciljem zaštite ugroženih vrsta duž rijeke Dunav. Autorica Ane Tudor je rekla kako je rođena na samoj obali Dunava te da stoga  želi ostaviti nešto iza sebe i ovom slikom poslati poruku u svijet da ne možemo samo tražiti zaštitu od prirode nego da prirodu moramo i sami štititi. Kazala je kako je sliku stvarala četiri godine kao i da svi zajedno moramo misliti na čistoću ovog dunavskoga prostora.

„Vidimo da sve više vrsta u Dunavu i oko Dunava izumiru i zato upravo mi budućim pokoljenjima moramo pokazati da nam je Dunav jako bitan. Ta je rijeka biser Europe“, rekla je Tudor.

Izložba je do sada prikazana u nekoliko dunavskih gradova u Njemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj. Kao zadnja postaja ove europske turneje ostao je Beograd u Srbiji.