U Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj održana svečana prisega osoba koje su primljene u hrvatsko državljanstvo

Foto: PU vukovarsko-srijemska

U prostorijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske u Vinkovcima danas je održano prvi puta svečano polaganje prisege za primanje osoba koje su stekle uvjete za dobivanje hrvatskog državljanstva, a prisegu su položile po jedna državljanka Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Na prijemu u državljanstvo čestitala im je voditeljica Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Manda Mendeš, izvijestila je PU iz koje podsjećaju kako je državljanstvo poseban pravni odnos između suverene države i pojedinca koji osobama koje su ga stekle daje osjećaj pripadnosti i identiteta.

Ono je temelj za ostvarivanje građanskih, socijalnih i političkih prava, ali i također nameće određene obveze i uvjetuje ponašanje onih koji su ga stekli. Općom deklaracijom o ljudskim pravima utvrđeno je pravo svakog pojedinca na državljanstvo, a time i opće opredjeljenje da svaka osoba, bez obzira gdje se nalazila, treba posjedovati pravnu poveznicu s nekom državom. Pri tome je pravo svake države da propiše uvjete za ostvarivanje prava na njezino državljanstvo, vodeći računa da oni koji ga stječu prihvaćaju vrijednosti koje ta država promovira i štiti, navode.