U izradi aplikacija za pomoć u procjeni rizika od mogućih katastrofa

IVANKOVO, U sklopu projekta DR SHARE, koji zajedničke provode partneri iz Vukovarsko-srijemske županije, Baranjskog okruga (Srbija) i općine Orašje (BiH), započele su aktivnosti na izradi softverske aplikacije koja će pomoći sustavima civilne zaštite pri procjeni rizika od katastrofa i drugih ugroza.

Cilj projekta DR SHARE („Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“) je smanjenje katastrofa, standardiziranje analiza opasnosti i procjene rizika na području Hrvatske, BiH i Srbije, pojasnio je viši voditelj projekta Krunoslav Srpak iz Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije “Hrast”.

Vrijednost projekta je 281.222 eura od čega je sufinanciranje Europske komisije u iznosu 75 posto.

“Aplikacija će dati priliku sustavima civilne zašttite u Hrvatskoj, BiH i Srbiji da reagiraju brže i da mogu sukladno matricama ugroze određivati adekvatnu snagu za reaciju”, rekao je Pavo Medved koji vodi stručnu skupinu za izradu softverske aplikacije, a čiji su se članovi okupili u Ivankovu kako bi dogovorili daljnje korake u radu.

Pojasnio je kako će aplikacijom kao pilot projektom biti pokriveno područje Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj, Baranjskog okruga u Srbiji te općine Orašje u BiH, na kojem živi oko 400.000 ljudi.

“To je prostor koji je po pitanju ugroza vrlo sličan i osjetljiv je posebice na katastrofe poput poplave i suše”, naveo je Medved rekavši kako i u Hrvatskoj i u BiH i Srbiji već postoje podaci na osnovu koji se procjenjuju rizici mogućih katastrofa i nesreća ali su oni loše strukturirani te su kao takvi teški za korištenje.

Po rječima Zdenka Lovrića, pročelnika Državne uprave za zašitu i spašavanje Područnog ureda Vukovar aplikacija će definitvno pomoći prepoznavanju rizika na području jedinica lokalne samouprave.

Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri Agencija “Hrast” i Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Hrvatska), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu te Fond „Europski poslovi“ AP Vojvodine (Srbija) i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije (BiH).

ĐURO KARALIĆ

Foto: Press 032 Đuro Karalić