U 2021. godini proračun Grada Iloka “težak” 80,5 milijuna kuna

Foto: Radio Ilok

ILOK, Na sjednici Gradskog vijeća Iloka većinom glasova donesen je proračun Grada Iloka za 2021. godinu u iznosu od preko 80,5 milijuna kuna. Na sjednici je usvojen i Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini kojim se određuje gradnja građevina pa će se tako u idućoj godini planira urediti evangeličko groblje (parkiralište), izgradnja staza na groblju, uređenje kapelice sv. Roka,  ulaganje u parkovnu infrastrukturu te sanacija klizišta.

Kada je riječ o Programu javnih potreba u kulturi i religiji u 2021. godinu financirati će se rad Muzeja grada Iloka, Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, aktivnosti KUD-ova, udruga, financiranje javnih potreba Vijeća nacionalnih manjina kao i sufinanciranje aktivnosti u religiji za potrebe vjerskih zajednica. Kada je riječ o Programu javnih potreba u sportu sredstva -e se tijekom 2021. godine namjenski koristiti za financiranje sportskih klubova, za natjecanja i održavanje sportskih objekata. Kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu tijekom iduće godine obuhvaćeni svi oblici pomoći iz Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka kao i druge mjere vezane za zadovoljavanje potreba građana Grada Iloka u području zdravstva, programa ZAŽELI te aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Ilok.

Vijećnici su donijeli Odluku i o osnivanju Trgovačkog društva – Poslovni centar kompetencija – sinergija poljoprivrede i turizma d.o.o. Isto tako usvojili su i Program dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa. Najavljeno je kako će biti raspisan Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa kojim će se definirati rokovi, uvjeti, kriteriji i način prijave i dodjele jednokratne novčane pomoći. Donesena je i Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Kom-Iloku d.o.o. Gradsko vijeće donijelo je Rješenje o imenovanju Maje Barić na novi mandat od četiri godine na mjestu ravnateljice Muzeja grada Iloka.