Sporazum s SEVOI grupacijom korak je naprijed, smatraju u Veleučilištu Lavoslava Ružičke

Foto: Veleučilište Lavoslava Ružičke

Dekan Veleučilišta Lavoslava Ružičke iz Vukovara Željko Sudarić i direktorica SEVOI d.o.o. iz Zagreba Ana Krpan potpisali su sporazum o međusobnoj suradnji, a poseban interes iskazan je za uključivanjem društva u veleučilišni sustav provedbe stručne prakse čime Veleučilište nastavlja s aktivnostima jačanja baze poslodavaca koji su spremni primiti studente na stručnu prasku te im omogućiti povezivanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina u konkretnim radnim uvjetima.

Dakako, suradnja je moguća i na drugim područjima od zajedničkog interesa poput organizacije radionica, konferencija i edukativnih programa, sudjelovanja u projektima i slično, poručuju iz Veleučilišta navodeći kako je inicijativa za sklapanjem sporazuma o suradnji potekla od bivšeg alumnija vukovarskog veleučilišta Ilije Grekse, sadašnjeg direktora FUK/FMC projekata u društvu SEVOI d.o.o. Zagreb, što je, smatraju na veleučilištu, još jedan dokaz o kvaliteti studenata i uspješnog rada Veleučilišta Lavoslava Ružičke.

SEVOI d.o.o. Zagreb je dio međunarodne regionalne grupacije specijalizirane na području financijskog upravljanja i kontrole, strateškog upravljanja imovinom, planiranja i razvoja te implementacije standarda i sustava kontrole i sigurnosti.