Raspored hodočašća u marijanska svetišta za blagdan Velike Gospe

Foto: VSŽ

SVETIŠTE GOSPE OD UTOČIŠTA, ALJMAŠ

– trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 18 sati

– nakon mise euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje

Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– u 17:30 pobožnost križnog puta na ‘Kalvariji’

– u 19 sati misno slavlje

– u 20 sati euharistijsko klanjanje, s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje

– u 21 sat procesija sa svijećama do kapelice ‘Na lipi’; prigodna marijanska pobožnost

Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– misno slavlje u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati

– u 12 sati misno slavlje za stradalnike Domovinskoga rata

– misno slavlje u 18 sati za mlade bračne parove i njihovu djecu

SVETIŠTE DRAGE GOSPE ILAČKE NA VODICI, ILAČA

– trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 19 sati

Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– marijanske pobožnosti i prilika za ispovijed od 17 sati

– misno slavlje u 19, 21 i 23 sata

– nakon mise u 21 sat uslijedit će ophod sa svijećama i slikom Gospe Ilačke

Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– misno slavlje u 7, 9, 10:30, 16:30 i 19 sati

– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost

ŠUMANOVCI KOD GUNJE

– trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– prilika za ispovijed od 18 sati

– prigodna marijanska pobožnosti u 18:30

– misno slavlje u 19 sati.

Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– od 16 do 23 sata prilika za ispovijed

– pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti

– misno slavlje u 17, 19:30 i 22 sata.

Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– od 6 do 12 sati prilika za ispovijed

– pola sata prije svake mise prigodne marijanske pobožnosti

– misno slavlje u 6, 7:30, 9, 10:30 i 17:30

DRAGOTIN

Svetkovina Uznesenja BDM – trodnevna priprava 11., 12. i 13. kolovoza

– misno slavlje u 18 sati

Uoči Velike Gospe, subota, 14. kolovoza

– u 17 sati okupljanje i otvaranje slavlja te marijanska pobožnost; prigoda za ispovijed
– u 17:30 svečano iznošenje slike
– u 18 sati pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta
– misna slavlja u 20, te u 22 sata s procesijom oko svetišta
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost.

Velika Gospa, nedjelja, 15. kolovoza

– u 7 sati prigoda za ispovijed s pokorničkim bogoslužjem– misno slavlje u 9, 11 i 18 sati
– u 10 sati pokorničko bogoslužje
– između misa prilika za ispovijed i prigodnu marijansku pobožnost