RADOVI NA KROVU RADNIČKOG DOMA

Foto: Ivan Matić

Za obaviti neke radove neophodno je iz raznih razloga koristiti i različita pomagala koja to i omogućuju. Tako su i ovi djelatnici za radove na krovu Radničkog doma u središtu Vukovara morali koristiti i vatrogasno vozilo i njegovu korpu.