Projekt Vukovar: U općini Borovo dovršena izgradnja kanalizacijskih priključaka

Foto: Vodovod grada Vukovara

Projekt Vukovar, pravim imenom “Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara”, u nizu ima još jednu uspješno dovršenu etapu radova. Riječ je o radovima izgradnje kanalizacijskih priključaka na području općine Borovo.

Izvođači radova su ovoj fazi bili su 3D Gradnja i T.A.F. Graditeljstvo d.o.o. iz Vukovara koji su sve ugovorene radove izveli u ugovornom roku. Ukupna vrijednost radova je 986.197,85 Eura bez PDV-a.

Rezultat svega je izgradnja više od 1850 priključaka u općini Borovo, čiji stanovnici sada imaju novoizgrađen i moderan sustav javne odvodnje koji je bio predviđen Projektom poboljšanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara. Svim građanima na tom području omogućeno je besplatno priključenje na sustav javne odvodnje.

Dovršetkom cjelokupnog projektnog elementa, u Vukovaru, Lipovači, Bogdanovcima i Borovu će se na moderan sustav vodoopskrbe i odvodnje priključiti 2290 kućanstava i tvrtki. Time će se poboljšati kvaliteta života građana, ali i postići regulatorni zahtjevi europske Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Jedan od najvećih komunalnih projekata grada Vukovara, ali i Hrvatske približava se svome kraju te je posljednji korak izgradnja i puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ova faza projekta planirana je i građena kroz tri etape, odnosno građevinske dozvole. Prva etapa obuhvaća izgradnju obaloutvrde, uređenje platoa UPOV-a i gabionski zid, za što se u prosincu očekuje tehnički pregled. Druga etapa bit će izgradnja pristupnog puta i UPOV-a, a u tijeku su probni radovi koji bi trebali biti završeni početkom prosinca, nakon čega slijedi tehnički pregled i treća etapa – izgradnja glavnog dovodnog kolektora. Rezultat toga bit će kapacitet pročišćavanja od gotovo 900 tisuća kubika otpadne vode.

Podsjetimo, Projekt Vukovar započeo je 2015. godine i od tada se punim pogonom radi na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture. Ukupna mu je vrijednost 48.034.045,39 eura (361.912.515 kuna), a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije s oko 70 posto ukupnog projekta. 12 % Projekta je financirano sredstvima Republike Hrvatske, 12 % izdvajaju Hrvatske vode i s 3,6 % udjela sudjeluju jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj članka je nastao u suradnji s Vodovodom grada Vukovara i sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda Europske unije.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Vodovoda grada Vukovara.