Pri kraju ovogodišnja arheološka istraživanja na Vučedolu, pronađeni tragovi mesnice i pušnice

VUKOVAR, Ovih dana u tijeku su završni radovi na ovogodišnjim arheološkim istraživanjima na arheološkom lokalitetu Vučedol koji se nalazi nedaleko od Vukovara. Prema riječima voditelja istraživanja Aleksandra Durmana, koji je i profesor na Odsjeku arheologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, tijekom istraživanja pronađeno je niz vrijednih arheoloških nalaza. To su prije svega nove vrste posuđa, oružja i oruđa koje su koristili Vučedolci prije više od 5.000 godina. Ipak, posebno je istakao nalaz u sondi koja se istražuje, a gdje su pronađeni ostaci mesnice koju su koristili tadašnji stanovnici Vučedola.

„Neki od nalaza pokazuju kako su Vučedolci još u to vrijeme znali kako sačuvati životinjsko meso s ciljem da ga kasnije mogu konzumirati. U sondi smo pronašli veći broj obrađenih životinjskih kostiju koje su potom koristili za izradu različitog oružja i oruđa. Pronašli smo i puno tragova piljenja kostiju što nam je još jedna potvrda kako su Vučedolci prvi imali pilu“, rekao je Durman.

Pronađeni su i tragovi koji ukazuju kako su imali i pušnicu za meso. Uz sve to svi ti tragovi pronađeni su dijelu naselja gdje se kuće razliku od onih ranije pronađenih. Naime, uobičajene vučedolske kuće imale su po tri prostorije i u njima je bila jasno odijeljena prostorija za dnevni boravak od prostorija koje su služile za spavanje. Tragovi mesnice pronađeni su u kući sa samo jednom prostorijom. Pretpostavlja se kako se radi o nekakvom dijelu naselja koje je služilo za razne zanate. Pretpostavlja se i kako su Vučedolci obrađivali i životinjske kože ali te nalaze nisu pronašli radi protoka vremena. Od prije je poznato kako su se Vučedolci bavili ratarstvom, stočarstvom, metalurgijom, lovom, ribolovom… Inače, arheološka istraživanja lokaliteta Vučedol započela su još 1897. godine dok je Durman na čelu njih od 1981. godine. Međuti9m, i pored tolikog broja godina provedenih istraživanja procjenjuje se kako je istraženo tek nekih 15 posto ovoga lokaliteta.

IVAN MATIĆ

Foto Ivan Matić