POGLED NA KAMENI KRIŽ NA UŠĆU VUKE U DUNAV S DUNAVSKE STRANE

Foto: Ivan Matić

Kameni križ na ušću Vuke u Dunav slikan je nebrojeno puta s područja grada. Sama slika križa, koji se nalazi u samome središtu grada, s Dunava je ipak malo drugačije.