Održava se 1. STEAM sajam u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Mirovne grupe mladih Dunav (MGMD) i Tehničke škole Nikola Tesla iz Vukovara u ovoj školi održan je 1. STEAM sajam u Vukovaru. Dvodnevni program zamišljen je kao kombinacija predavanja i prezentacija za nastavnike i učenike, te prezentacija radova za građane i širu javnost. Cilj STEM sajma je približiti nastavnicima, profesorima i učenicima mogućnosti, potaknuti ih i motivirati za daljnji razvoj projekata, umrežiti dionike koji se bave STEM područjem i prenijeti već postojeća znanja i iskustva iskusnih organizacija i pojedinaca u STEM području. Osim toga, roditeljima, građanima i široj javnosti prezentiran je rad škole i udruga i mogućnosti za djecu i mlade za formalno i neformalno obrazovanje u gradu Vukovaru. Održana su i tri panel rasprave koje su govorile o STEAM-u, potrebi umrežavanja i načinima da se mladi i djeca zaintrigiraju za tu oblast. Panelisti na 1. STEAM sajmu u Vukovaru bili su Zrinka Antolović (Inchoo, Osijek),  Zoran Konjević i Dejan Gemeri (Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar), Ivan Jurlina (Osijek Software City), Maja Katić (KulenDayz), Valentina Kojić (STEM Kitteens),  Tomislav Stepić (Locus Vinkovci), Lidija Miletić (ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića), Leo Tot (Void Main Studio), Martina Uglik (Mirovna grupa mladih Dunav). Drugoga dana STEAM sajma u Vukovaru sa mogućnostima, tehnologijama