Održana VIII. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

ZAGREB, U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu je održana VIII. Konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Konferencija je okupila vodeće stručnjake u području preventive, akademsku zajednicu, predstavnike nadležnih ministarstava i pripadnike operativnih snaga sustava civilne zaštite, a svečano ju je otvorio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Na konferenciji su predstavljeni projekti u području smanjenja i upravljanju rizicima od katastrofa, potrebe za ulaganjima u smanjenje rizika od katastrofa u nekoliko sektora, razvoj strateških dokumenata i potencijalni izvori financiranja, posebice iz EU fondova. Teme konferencije su ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa, kritična infrastruktura i zaštita kritične infrastrukture i procjene rizika.

U održanim panelima, predavači su promovirali podizanje kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, uključujući prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Vukovarsko-srijemsku županiju na Konferenciji predstavljao je stručni suradnik za poslove civilne zaštite Ivan Kubiček, koji je sudjelovao kao jedan od panelista na panelu „Procjena rizika, izazovi i prilike“. U navedenom panelu koji se posebice odnosi na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, panelisti su nazočnima prezentirali važnost identifikacije prijetnji na lokalnoj razini te izradu lokalnih procjena rizika u kojima je Vukovarsko-srijemska županija jedan od lidera u Republici Hrvatskoj, zatim ulogu županije u upravljanju rizicima i postizanju održivog razvoja te važnost i značaj procjena rizika za izradu dokumenata prostornog uređenja.

Zaključak panela je da sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do kraja godine trebaju usvojiti Procjene rizika za svoje područje te izraditi Planove djelovanja operativnih snaga prema definiranim rizicima, kako bi sve operativne snage sustava civilne zaštite bile maksimalno operativne i osposobljenje za svladavanje svih zadaća prema definiranim rizicima. Pravilnim definiranjem rizika i izradom planova djelovanja operativnih snaga postigla bi se veća otpornost prostora na velike nesreće ili katastrofe.