Obavijest vlasnicima plovila unutarnje plovidbe o brisanju plovila iz upisnika

Foto: Ivan Matić

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u studenom ove godine provest će postupak brisanja objekata, odnosno, plovila unutarnje plovidbe iz postojećih upisnika, po službenoj dužnosti.

Brisanje plovila provest će za ona plovila, za koje vlasnici ili oni koji koriste plovila, nisu do 2.
srpnja 2022. godine ažurirali potrebne podatke o plovilima.

Naime, vlasnici plovila unutarnje plovidbe bili su pozivani da do navedenog datuma, u nadležnim
lučkim kapetanijama – u Sisku, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vukovaru, podnesu zahtjev za
usklađenje podataka.

Podsjetimo, usklađivanje podataka preduvjet je za integraciju podataka u zajednički upisnik,
odnosno, za uspostavu jedinstvenog elektronskog upisnika pomorskih objekata i objekata
unutarnje plovidbe Republike Hrvatske, a za što je stvoren temelj stupanjem na snagu novog
Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Popis 6.517 objekata/plovila upisanih u postojeće upisnike, a za koje nisu ažurirani potrebni
podaci, objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva na slijedećoj poveznici:

https://mmpi.gov.hr/more-86/popis-objekata-unutarnje-plovidbe-ciji-podaci-nisu-uskladjeni-s-odredbama-zakona-o-plovidbi-i-lukama-unutarnjih-voda/23151.

Iako se u najvećem broju slučajeva radi o nedostatku podatka o osobnom identifikacijskom broju
vlasnika, nedostatku opunomoćenika za vlasnike koji više nemaju prebivalište u Republici
Hrvatskoj i sl., na sve objekte unutarnje plovidbe čiji vlasnici do navedenog roka nisu dostavili
potrebne podatke, a koji se na nalaze na navedenom popisu, primijenit će se odredbe Zakona o
plovidbi i lukama unutarnjih voda, odnosno, brisanje po službenoj dužnosti.

Ponovni upis plovila moći će se provesti temeljem zahtjeva vlasnika, a uz predočenje dokumenta i
isprava koji su osnova za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti, navode iz ministarstva.