Novo odmorište i servisni punkt za cikloturiste uz Bosut u Vinkovcima

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini, Vukovarsko – srijemska županija je u četvrtoj godini provedbe projekta nastavila s nizom aktivnosti vezanih za podizanje kvalitete boravka cikloturista na ovom prostoru te je tako danas predstavljeno odmorište za cikloturiste, smješteno uz Bosut na Šetališti Dionizija Švagelja.

„Ovo je jedan početak, on označava pravac u kojem ćemo se kretati. Županija će poduprijeti i u financijskom i stručnom dijelu izgradnju biciklističkih staza i ruta. Neka ovo bude poticaj za sve koji razmišljaju u tom pravcu,” poručio je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić dok je  v.d. pročelnice županijskog Odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Marija Budimir kazala su Vukovarsko – srijemskoj županiji u 2021. godini dodijeljena sredstva za aktivnosti u sklopu “Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini“.

“Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.337,50 kuna, a od toga je Ministarstvo turizma sudjelovalo sa sufinanciranjem u iznosu od 240.603,75 kuna bespovratnih sredstava”, rekla je Budimir.