Novo krovište OŠ Lipovac

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

LIPOVAC, Prema informacijama iz Vukovarsko – srijemske županije završeni su radovi na obnovi krovišta zgrade Osnovne škole Lipovac. Projektom obnove krovišta riješio se dugogodišnji problem propuštanja vlage na pojedinim dijelovima zgrade. Rekonstrukcija krovišta od 1421 m2 uključila je i izmjenu dotrajale građe i postavljanje novog crijepa.

Time je riješen kvalitetni pokrov koji jamči dugogodišnju sigurnost po pitanju zaštite od padalina. Uz radove na krovu provedena je i sanacija vertikalnih i horizontalnih  oluka za odvodnju oborina. Na taj se način eliminiralo probijanje vlage u dijelu zgrade i nekim učionicama, a istim projektom obuhvaćena je i ugradnja novog sustava zaštite od groma te je time riješeno dugogodišnje pitanje tehničke ispravnosti objekta.

Prema riječima ravnatelja škole Grgura Jurkovića radi se o kapitalnom ulaganju u  ciljem poboljšanja uvjeta za rad svih djelatnika škole. Istakao je i kako će boravak učenika u školi sada biti sigurniji i ugodniji, a osim toga, u mjestima poput Lipovca, upravo je škola središnje mjesto svih kulturnih događanja, tako da su obnovom krovišta izrazito zadovoljni i mještani Lipovca.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije krovišta iznosila je preko 650 tisuća kuna. Od toga je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo iznos od 200.000 kuna, dok je Vukovarsko – srijemska županija osigurala ostatak iznosa od preko 450 tisuća kuna.