Nova akcija pošumljavanja Park šume Adica

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, U vukovarskoj Park šumi Adica nastavljena je akcija pošumljavanja ovoga omiljenoga izletišta Vukovaraca kojega građani nazivaju i „plućima grada“. U okviru akcije na dijelovima šume gdje su prorijeđeni nasadi zasađeno je ukupno 600 sadnica, od toga 450 sadnica hrasta lužnjaka i 150 sadnica jasena. U akciju pošumljavanja uključio se i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je istakao kako je Park šuma Adica omiljeno izletište Vukovaraca te da o njemu stoga i treba voditi brigu budući da zbog starosti, vremenskih nepogoda ali i bolesti drveće odumire pa se šumu treba i sustavno pomlađivati novim sadnicama.

„Akcijama pošumljavanja budimo svijest kod građana kako trebamo živjeti u skladu s prirodom i redovito obnavljati što je moguće više zelenih površina. Upravo zato Grad Vukovar sustavno skrbi o zelenim površinama u Vukovaru te osim smo osim pošumljavanja Park-šume Adica posadili i drvored japanske trešnje na šetnici uz Dunav te drvored lipa na šetnici uz Vuku s partnerima iz Lions kluba. U planu nam je i obnova zaštićenoga drvoreda  lipe u Županijskoj ulici kao i hortikulturno uređenje ulica koje vode u grad i iz grada“, rekao je Penava.