Netko je uništio kućice mobilnih knjižnica na šetnici uz Dunav u Borovu naselju

Foto: PRONI Centar

Iz PRONI Centra za socijalno podučavanje izvijestili su o vandalskom uništenju kućica mobilnih knjižnica koje su uz dopuštenje Grada Vukovara i u suradnji s Gradskom knjižnicom Vukovar te tvrtkom Komunalac, u listopadu prošle godine bile postavljene uz Dunav u Borovu naselju u sklopu volonterske akcije „Volonterska šetnica“.

Riječ je o ručno izrađenim kućicama (mobilne knjižnice) u kojima su ostavljene donirane knjige koje bi građani tijekom boravka mogli koristiti.

“Sve skupa je to lijepo izgledalo i funkcioniralo te redovito održavano. Ovih dana na toj lokaciji primijećeno je oštećenje na jednoj od kućica te je ista o vlastitom trošku PRONI Centra popravljena te ponovno stavljena u funkciji. Danas, primijećena su nova, ovoga puta teška oštećenja, na obje postavljene kućice koje su gotovo u potpunosti uništene, kao i donirana imovina od strane Gradske knjižnice
Vukovar. U tom smislu „uništena“ je i socijalna usluga koja je građanima bila na raspolaganju”, navode razočarano iz vukovarskog PRONI Centra.

Foto: PRONI Centar