Komletinčanima konačno zdravstveno ispravna voda, ali i manji računi

Foto: Đuro Karalić

OTOK, Građani Komletinaca odnedavno piju zdravstveno ispravnu vodu, potvrdilo je i Ministarstvo zdravstva svojim rješenjem o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće od 26. rujna, potvrdio je novinarima u petak u Otoku generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Po njegovim riječima, rezultat je to činjenice da su se iznašla dodatna sredstva kako bi se izbušio novi bunar koji je “dao vodu sa puno manje arsena tako da sada možemo reći da je ona u granicama zdravstvene ispravnosti vode za piće”.

Đuroković je također kazao kako su Hrvatske vode donijele odluku o umanjenu dijela naknade za korištenje vode za korisnike na području Komletinaca.

“Ona znači da će naknada, umjesto da se obračunava u iznosu od 2,85 kuna po kubiku vode, za građane Komletinaca ona iznositi 0,80 kuna. Odnosno prihvatit će se da njima nije dopremljivana pitka nego tehnološka voda”, napomenuo je rekavši kako građani to umanjenje osjetiti na svojim budućim računima, a odnosi se na cijelo razdoblje za koje je utvrđena zdravstvena neispravnost vode za piće.